sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Công Ty An Phát

091 689 8118 - 0466 757 7058

Công ty An Phát
- 0913 219 069

Sản Phẩm Chính

Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi đựng rác
Túi HD quai rộng
Túi HD quai rộng
Túi HD quai rộng
Túi HD quai rộng
Túi hột xoài
Túi hột xoài
Túi quai xách
Túi quai xách
Túi quai xách
Túi quai xách
Túi trắng trong có in
Túi trắng trong có in
Túi trắng trong có in
Túi trắng trong có in
Túi trắng trong
Túi trắng trong
Túi trắng trong
Túi trắng trong
Túi xếp cạnh
Túi xếp cạnh
Túi xếp cạnh
Túi xếp cạnh
Túi zipper in màu
Túi zipper in màu
Túi zipper
Túi zipper
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Màng Co PE
Cuộn màng PP
Cuộn màng PP
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co POF
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Màng Co PVC
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Túi bánh kẹo, trà, cà phê
Giấy vệ sinh
Giấy vệ sinh
Giấy vệ sinh
Giấy vệ sinh
Túi bột giặt
Túi bột giặt
Bao bì đường
Bao bì đường
Bao bì gạo
Bao bì gạo
Bao bì gạo
Bao bì gạo
Túi hút chân không
Túi hút chân không